ครูบ้านนอก แต่หัวใจเสริมใยเหล็ก มีบุตร 2 คนน่ารัก คนโตเป็นผู้ชายขยันเรียนเหมือนคุณแม่ คนเล็กเรียนชั้นอนุบาล ตาหวาน น่ารักมาก ตัวคุณแม่เองกำลังเรียนมหาบัณฑิตสาขาพัฒนบูรณาการศาสตร์ เรียกว่าเรียนกันทั้งบ้าน ตัวอาจารย์พันดากำลังค้นคว้าเรื่องการเลี้ยงโค ที่เป็นชุดความรู้ที่เหมาะสมระดับชุมชน โดยอาศัยKM. เป็นเครื่องมือในการเซาะร่องความรู้ และสร้างระบบสารสนเทศอย่างพิถีพิถัน เรามุ่งมั่นร่วมกันว่า กระบวนการศึกษาที่เอาชุมชนเป็นฐาน เป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างนักวิชาการเข้ากับนักวิชาเกิน ขอเชิญนักศึกษาที่กำลังทำวิทยานิพนธ์มาร่วมค้นหากระบวนการร่วมกับอาจารย์พันดาได้ตลอด 24 ชั่วโมง