4 เหตุผลที่ควรกินเต้าหู้

เต้าหู้

สาระสุขภาพ :

เหตุผลที่ควรกินเต้าหู้

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์

...
เต้าหู้ได้ชื่อว่าเป็น “เนื้อไร้กระดูก” เพราะเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูง ราคาไม่แพง และย่อยง่าย กระบวนการผลิตเต้าหู้ใช้น้ำ ความร้อน แรงกด และเกลือแร่ทำให้เกิดการตกตะกอน  แม้จะทำให้เสียวิตะมินบีไปบางส่วนจากการใช้น้ำและความร้อน แต่ก็ทำให้แคลเซียมและเหล็กเพิ่มขึ้นจากการกดรีดน้ำออกไป หากใช้เกลือแคลเซียมซัลเฟตจะทำให้แคลเซียมสูงขึ้น เต้าหู้แต่ละชนิดจึงมีคุณค่าต่างกันไป (โปรดดูจากตารางคุณค่าเต้าหู้)
ตำนานเล่าว่า ขุนนางลิ่วอันแห่งฮูนหนาน ราชวงศ์ฮั่นเป็นข้าราชการซื่อสัตย์ ไม่ยอมรับสินบน จึงไม่มีเงินซื้อเนื้อหมู เป็ด ไก่มากิน จึงคิดค้นการทำเต้าหู้จากถั่วเหลืองมากินแทน จึงมีคำเปรียบเปรยข้าราชการที่ซื่อสัตย์ว่าเป็น “ข้าราชการเต้าหู้”
คอลัมน์ “สาระสุขภาพ (Health Tips)” ขอนำเหตุผลที่ควรกินเต้าหู้จากหนังสือ “กินดีสุขภาพดี:โภชนาการทางเลือกและซูเปอร์อาหารสุขภาพ” ของศ.ดร. ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์มาเล่าสู่กันฟัง...
1)           มีโปรตีน
เต้าหู้มีโปรตีนประมาณ 11 % ใกล้เคียงกับไข่ (13 %) คุณภาพของโปรตีนในเต้าหู้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับเนื้อไก่และเนื้อวัว เต้าหู้ก้อน (227 กรัม) มีโปรตีน 11.5 กรัม คิดเป็นร้อยละ 27 ของโปรตีนที่ผู้ใหญ่ต้องการใน 1 วัน ถ้ากินร่วมกับข้าวกล้องจะได้โปรตีนที่ดียิ่งขึ้น เต้าหู้ที่มีโปรตีนสูงจะเป็นเต้าหู้ที่ค่อนข้างแข็งได้แก่ เต้าหู้ขาวแข็ง และเต้าหู้แข็งเหลือง(มีน้ำขมิ้นผสม)
2)        มีแคลเซียมและโปแทสเซียม
เต้าหู้มีแคลเซียมสูงกว่าพืชผักอื่นๆ ทั้งหมด ช่วยป้องกันโรคกระดูกบางหรือกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ เต้าหู้มีโปแทสเซียมซึ่งมีส่วนช่วยลดความดันเลือด และรักษาสมดุลเกลือแร่ในร่างกาย เต้าหู้หลอดมีแคลเซียมต่ำกว่าเต้าหู้แข็งและเต้าฮวย เนื่องจากไม่ได้ใช้เกลือแคลเซียมในกระบวนการผลิต(ทำให้ตกตะกอน)
3)        มีสารพลังพืชผัก
เต้าหู้มีสารพลังพืชผัก (phytochemicals) เช่น ไอโซฟลาโวน ฯลฯ สารเหล่านี้ช่วยป้องกันมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งเต้านม ฯลฯ ต้านอนุมูลอิสระ ฮอร์โมนธรรมชาติในถั่วเหลืองและเต้าหู้ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนในผู้หญิงวัยทอง
4)        ไม่มีรสชาดในตัวเอง
เต้าหู้ไม่มีรสชาดในตัวเอง จึงนำไปปรุงกับอาหารอื่นๆ ได้อย่างกว้างขวาง ถ้าเปรียบกับคน, เต้าหู้ก็คงจะคล้ายคนไทยตรงที่เป็นคน “น่ารัก” หรือ “น่าคบ” ปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆ รอบข้างได้ง่าย นอกจากควรกินเต้าหู้แล้ว เราควรเรียนอะไรจากเต้าหู้บ้าง เช่น ซื่อสัตย์ให้เหมือนข้าราชการเต้าหู้ และหัดทำตัวให้น่ารักแบบเต้าหู้ อย่างนี้จึงจะเข้าถึงปรัชญาแบบ “เต้าหู้”...

แหล่งข้อมูล :

q       ขอขอบคุณ > อาจารย์ ศ.ดร.ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์. เต้าหู้. ใน: กินดีสุขภาพดี: โภชนาการทางเลือกและซูเปอร์อาหารสุขภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 3. สำนักพิมพ์แสงแดด. 2548:157-175.
สาระสุขภาพ...
q       โปรดปรึกษาแพทย์ หรือบุคลากรสุขภาพที่ดูแลท่าน ก่อนนำคำแนะนำไปใช้
โดยเฉพาะท่านที่มีโรคประจำตัว หรืออยู่ในกลุ่มมีความเสี่ยงต่อโรคสูง // ขอขอบคุณ //
q       คอลัมน์นี้ไม่รับตอบปัญหาสุขภาพ // ขออภัย //

q       ยินดีให้นำไปใช้ได้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า //

๑๒ ตุลาคม ๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (0)