181011-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด E –et al.

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
common errors

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานกรม

ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค


Dictionary.com:

ออกเสียง “et al.” เน้น คำ หลัง

        “et al.” ว่า “เอ็ท-อัล” หรือ “เอ็ท-อาล” หรือ เอ็ท-ออล


Errors in English Usage Dictionary : by Paul Brians

อธิบายว่า คำย่อที่ นักวิชาการนิยมใช้ “et al.”

มาจากคำ Latin ว่า “et alia” หมายถึง “and others”

ปกติใช้ “เมื่อไม่ต้องการกล่าวถึง ชื่อคนหรือสิ่งของ ทั้งหมดในรายการ”

ใช้ในทำนองเดียวกับ “etc.” เช่น

          “The reorganization plan was designed by Alfred E. Newman, General                      Halftrack, Zippy the Pinhead, et al.”

           ซึ่งค่อนข้างไร้ประโยชน์


การเขียน “al.” ในวลีนี้ ต้องมีจุด full stop ติดหลัง

เพื่อแสดงว่าเป็น คำย่อ ของ “alia”

อย่าใส่ full stop ที่คำแรก เพราะไม่ถูกต้องMerriam-webster.com/dictionary :

ให้วิธีการใช้ “et al.” อย่างถุกต้อง

ว่า มีความสับสนไม่น้อย กับการใช้ คำย่อ “et al.”

ที่เป็นเหมือนกัน กับคำย่อของ คำ Latin อื่นๆ เช่น “ibid.” “etc.” และ “i.e.”


คำ “et al.” มาจาก Latin หมายถึง “and others”

ตามแบบปกติ ต้องมี “period” แต่บางครั้ง พบการใช้โดยไม่มีด้วย


แต่เดิมใช้ “et al.” แทน สองชื่อ หรือ มากกว่า

        โดยเฉพาะในข้อมูล เกี่ยวกับ bibliography (บรรณานุกรม)

ใช้ “comma” ที่คำหน้า เพียงแต่เมื่อ

กล่าวถึงในรายการ มากกว่า สองชื่อ

        (เช่น กรณีที่ข้อความ ‘สองหรือมากกว่า’ เขียนโดย

          คนเดียวกัน/หรือชื่อเดียวกัน) เช่น

       “The book by Carson et al. is regarded as the authoritative text on the topic.”

        “The article by Jones, Perez, et al. is well-known, but the one by Jones,                  Lee, et al. has been more widely cited.”


จะใช้ comma ตามหลัง แต่เพียงในกรณีที่

วลี “and others” จะตามด้วย “a comma” เช่น

        “The documentation provided, credited to Hadid et al., is sufficient for our              purposes.”

       “The documentation Hadid et al. have provided is sufficient for our                           purposes.”


สิ่งที่ทำความสับสนให้ “et al.”

        มิได้มีเพียง “เครื่องหมายวรรคตอน” (punctuation)

ต้นกำเนิดจาก Latin ของคำ ก็เป็นสาเหตุให้สับสนด้วย

เพราะ วลี Latin สามารถ เขียนได้ สาม แบบ แตกต่างกัน

ขึ้นอยู่กับว่า สิ่งที่อ้างอิงถึง

        เป็น Masculine ใช้ “et alii”

        ถ้าเป็น Feminine ใช้ “et aliae” และ

        ถ้าเป็น Neuter ใช้ “et alia”


แง่มุมอื่น ที่สร้างความสับสน คือ

ปัญหาว่า เมื่อใดจึงเหมาะสม ที่จะใช้

คำแนะนำบางคน แย้งว่าควรใช้ “et al.” เพื่อบรรยาย “บุคคล” เท่านั้น

แต่ก็ยังมีการใช้ แม้ไม่บ่อยนัก ในการอ้างอิง ถึงสิ่งอื่นๆ ด้วย

ที่พบทั่วไป ใช้ “et al.” กับงานเขียนของนักวิชาการ โดยเฉพาะ

เพื่อหลีกเลี่ยง การลงรายชื่อจำนวนมาก ในบรรณานุกรม หรือ footnote


คำย่อ Latin บางคำที่ใช้ใน ภาษาอังกฤษ 

       ที่พบว่าเหมาะสมในการสนทนา 

       ช่นที่เราเคยได้ยิน การใช้ “i.e.” ในการกล่าว “speech”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E Revised 180823ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

655297

เขียน

11 Oct 2018 @ 13:31
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง