181010-2 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด E – Es - especial(ly) - special(ly)

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
common errors

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานกรม

ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค


Errors in English Usage Dictionary : by Paul Brians

อธิบายว่า คำที่ผันแปร จาก  Latin

         รูป เอกพจน์ ที่ลงท้ายด้วย “-is”

เมื่อเป็น พหูพจน์ จะเปลี่ยน รูปเป็น “-es” เช่น

         “thesis” มีรูป พหูพจน์ คือ “theses”

        โดยออกเสียง พยางค์ ท้าย เป็น “eez”


เป็น รูปแบบ การผัน ที่เป็นเหตุให้หลายคน ทำตามกับคำอื่น

ที่ มิได้มีรากจาก Latin เช่น

        “process” รูปพหูพจน์ คือ “processes”

        ที่ออกเสียง คำท้ายสัมผัสเสียงกับ “says”


Dictionary of Problem Words and Expressions :

อธิบายว่า ทั้ง “especial” และ “special”

สามารถใช้แทนกันได้อย่างกว้างขวาง

โดยเลือกใช้ “special” ทั่วไป มากกว่า

ความแตกต่างก็คือ “especial” หมายถึง

        “exceptional” “outstanding”

และ ความหมาย “special” คือ

       “of a distinct kind” “particular” “individual” ิเช่น

        “This rule is of especial importance to all members of the club.”

        “Jack is a special friend of mine.”

รูป กริยาวิเศษณ์ “especially”

เป็นคำที่ใช้ทั่วไปมากกว่า “specially”

อาจเป็นเพราะ มีความหมายคลุมถึง

       “chiefly” “principally” “notably” และ “mainly” เช่น

       “Last year we had an especially severe winter.”


The A-Z of Correct English Common Errors in English:

อธิบาย การใช้ “especially” และ “specially”

ว่ามีความหมาย ใกล้เคียงกันมาก บางครั้งทับซ้อนกัน

ตัวอย่างประโยค เป็นแนวทาง การใช้ เช่น

        “I bought that car especially for you.”

หมายถึง “สำหรับ คุณคนเดียวเท่านั้น

        “We are awaiting a specially commissioned report.”

หมายถึง “สำหรับจุดประสงค์พิเศษ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E Revised 180823ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

655199

เขียน

10 Oct 2018 @ 13:50
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง