เรียนรู้ด้วยภาพ: ผลกระทบจากเขื่อนป้องกันน้ำท่วม(1)

Kunlayanee
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เขื่อนป้องกันน้ำท่วมจะกีดขวางกระบวนการบำบัดของเสียตามธรรมชาติของสายน้ำ

ภาพน้ำขังหลังเขื่อนป้องกันน้ำท่วมที่ตลาดบ้านสร้าง(ดังภาพ) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ของเสียริมตลิ่งที่เคยถูกชะล้างไปทุกปี แต่ตอนนี้หมักหมมตกตะกอนอยู่หลังเขื่อน และจะสะสมทุกปี ก่อมลภาวะทั้งระยะสั้นและระยะยาว

เขื่อนป้องกันน้ำท่วมจะกีดขวางกระบวนการบำบัดของเสียตามธรรมชาติของสายน้ำ ดังนั้นชุมชนที่มีเขื่อนเช่นนี้จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งแพงมากกว่าสร้างเขื่อน แต่ถ้าไม่ทำก็แลกด้วยสุขภาวะของชุมชนที่ต่ำลง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Riverความเห็น (0)