ความเห็นล่าสุด


บทความ “ครูดีสร้างได้” นี้จะช่วยชี้นำให้ผู้สอนประสบความสำเร็จและมีความสุขในการสอน

ข้อความดังภาพที่แนบมานี้ เป็นโน๊ตที่อาจารย์กรุณามากล่าวเปิดในการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรคุณภาพงาน ที่คณะแพทย์ มอ. ประมาณปี 2532 เป็นข้อความที่ทำช่วยให้ผู้สอนประสบความสำเร็จจากการมุ่งมั่นพัฒนาการสอน จึงขอนำมาไว้ที่นี่เพื่อประโยชน์ต่อไป... ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ

ความเสียหายลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นตลอดแนวชายฝั่งของไทย และกำลังลุกลามอย่างต่อเนื่อง ประเทศชาติเสียโอกาสจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรหาดทรายไปแล้วมหาศาล และดูเหมือนมรดกชิ้นนี้กำลังจะสูญสิ้น ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่อาจารย์ให้ความสนใจในปัญหานี้

ขอยกย่องจิตใจที่มุ่งมั้น ทุ่มเท ตลอดชีวิตเพื่อเยาวชน อาจารย์ทิพวัลย์เป็นต้นแบบครูเพื่อศิษย์ที่ขอเรียนรู้เป็นแบบอย่าง

รู้สึกเสียใจในการจากไปและขอร่วมไว้อาลัยอาจารย์ทิพวัลย์เพื่อนรัก 

ตกใจมากสำหรับข่าวนี้  อาจารย์ทิพวัลย์ทำแต่สิ่งดีงามมาตลอดชีวิตเพื่อเยาวชนของเรา  เป็นต้นแบบของเพื่อนๆ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยเพื่อนรัก  

เป็นบทความเชิงวิชาการที่เข้าใจได้ง่าย

ทำให้เข้าใจกลไกการทำงานทางธรรมชาติของเม็ดทราย

ที่มนุษย์ใช้บริการมาช้านาน..  และมนุษย์ก็กำลังทำลายไปด้วยความรู้เท่าไม่กาล

ขอบคุณสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลนี้ต่อสาธารณะ

เป็นบทเรียนที่เข้าใจได้ง่าย  และเป็นประโยชน์มากต่อสาธารณะ 

ข้อมูลน่าสนใจมากค่ะ

ขอบคุณสำหรับการเผยแพร่ให้ได้ทราบ

เป็นกรณีศึกษาที่ดีมาก

ขอบคุณผู้เขียนที่ช่วยเปิดเผยความจริง

ที่คนไทยจะต้องรีบสรุปบทเรียน  

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์มาตลอด 

ภาพทะเลแหวกที่ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ 

ทำให้หนังสือมีความสมบูรณ์ควรค่าต่อการเผยแพร่ความรู้

เพื่อความอย่างยั่งยืนของหาดธรรมชาติต่อไป

 

พร้อมนี้ขอนำเสนอให้ผู้สนใจได้ชมดังนี้ค่ะ

เห็นทุกท่านในที่นี้แล้วรู้สึกยินดีอย่างยิ่ง  และรู้สึกศรัทธาในกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของ มวล. มาก  ถึงแม้จะไม่ทราบว่าเขาทำอย่างไร  แต่ผู้ที่ได้รับเลือกทั้งสองท่านได้พิสูจน์คุณภาพของกระบวนการจริงๆ

ดิฉันเห็นว่าสาเหตุของปัญหาอยู่ที่กฎหมายในการดูแลกำกับการใช้ทรัพยากรที่เป็นส่วนรวมของไทยล้าสมัยมากแล้ว  ทำให้ปัญหาการรุกพื้นที่ชายฝั่งเกิดทั่วไป  แม้ในพื้นที่ที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมาย  เช่นการสร้างโฮมสเตย์ในทะเลสาบสงขลา (ดังภาพ)  ที่ชาวบ้านยอมจ่ายค่าปรับ  เนื่องจากค่าปรับต่ำกว่ารายได้จากการที่มีผู้นิยมมาพักอาศัย  และภายหลังที่จ่ายค่าปรับแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการรู้สึกว่าได้รับผิดชอบแล้ว

 

กิจกรรมดังกล่าวนี้นอกจากจะสร้างผลกระทบทั้งทางกายภาพและนิเวศต่อทะเลสาบสงขลาแล้ว  ยังเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงแต่ต่อการเกิดกิจกรรมต่างที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชน  เพราะเป็นกิจกรรมนันทนาการที่วัยรุ่นชอบไปรวมกันเป็นกลุ่มพักแรมกลางทะเลสาบ เกิดอะไรขึ้นก็มีข้อจำกัดในการให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะเวลาค่ำคืน

สาระจากคำนิยมที่อาจารย์กรุณาเขียนให้กับหนังสือหาดทรายทั้งสามเล่ม  เป็นข้อความที่ทรงคุณค่ามากค่ะ   ข้อความของอาจารย์ช่วยให้เกิดความแจ่มชัดเกี่ยวกับพลวัตและความมีชีวิตของหาดทรายด้วยข้อความสั้นๆได้อย่างน่าอัศจรรย์    ซึ่งเป็นพระคุณอย่างสูงต่อการขับเคลื่อนเพื่อการอนุรักษ์หาดทราย 

ประมาณกว่า 20 ปีที่แล้ว (2530-2534) ที่คณะแพทย์ ม.อ. ดิฉันได้ยินคำกล่าวของอาจารย์ที่ให้กำลังใจผู้ปฎิบัติงานอยู่เสมอว่า  

 “การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาคุณภาพงานเพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพงานทั่วทั้งองศ์กรในวันนี้  เป็นการวางรากฐานที่อาจจะเหนื่อยยากในปัจจุบันแต่จะเห็นผลในอนาคตข้างหน้า” 

จากที่เฝ้าสังเกตจนถึงปัจจุบัน  พิสูจน์ชัดว่ารากฐานแนวคิดคุณภาพงานที่อาจารย์ได้ปลูกฝั่งไว้นั้นได้เติบโตและเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จต่างๆของคณะแพทย์ฯในปัจจุบันดังที่อาจารย์ได้กล่าวไว้จริงๆค่ะ

หาดทรายของไทยได้คะแนนนิยมสูงสุดจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน(มาเลเซีย กัมพูชา เมียนมาร์ และสิงคโปร์)  และมูลค่าการท่องเที่ยวทางทะเลของไทยสูงถึงแสนล้านบาทต่อปี คิดเป็น 50% ของมูลค่าการท่องเที่ยวทั้งประเทศ (เผดิมศักดิ์ จารยะพันธ์, 2550) 


จากการสำรวจความรู้ความเข้าใจของประชาชนภาคใต้ตอนล่าง 600 ตัวอย่าง พบว่า่ประชาชนทุกกลุ่มได้คะแนนความเข้าใจต่อสาเหตุการกัดเซาะหาดทรายเฉลี่ยไม่ถึง 45%   ยกเว้นชาวประมงที่ได้คะแนน 66%  กลุ่มที่ได้คะแนนต่ำมาก(ต่ำสุด)คือสื่อมวลชน และนักการเมือง

คนจำนวนมากยังเข้าใจผิดว่าปัญหากัดเซาะหาดทรายเนื่องจากโลกร้อนและน้ำทะเลสูงขึ้น

เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากต่อบ้านเมือง  ที่มีหาดทรายเป็นสมบัติ 

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่นำเสนอแนวคิดห้องเรียนกลับทาง

ดิฉันเชื่อว่าบรรยาการเรียนรู้ระหว่างกัน(ครูและนักศึกษา) จะมีชีวิตขึ้นกว่าเดิม

ดิฉันขออนุญาตนำไปเผยแพร่ต่อสมาชิกในสาขาวิชาด้วยค่ะ  ต้องกราบขออภัยอาจารย์ด้วยค่ะที่นำบทความของอาจารย์ไปเผยแพร่ต่อเพื่อนๆเสมอโดยมิได้แจ้งให้ทราบ

ดีใจที่หาดบ่อนอกสมบูรณ์ดี  

จากการสำรวจของกรมทะเลและชายฝั่ง พบว่าหาดทรายฝั่งอ่าวไทย

ปี 2551  เสียหายไปแล้ว 37%

ปี 2554  เสียหายไปแล้ว 50%

ปีนี้.... 

สาเหตุดูได้ที่นี่

บทความของอาจารย์จุดประกายให้ดิฉันสนใจเปลี่ยนวิถีการเตรียมการสอน  เป็นการเตรียมการจัดการเรียนของนักศึกษา  ขออนุญาตนำแนวคิดไปทดลองฝึกใช้ในวิชาที่สอน  ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

รอยต่อที่ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติมีความซับซ้อนงดงามน่าเรียนรู้  เช่น รอยต่อระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็ม  คือน้ำกร่อยที่มีความลงตัวตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  รอยต่อระหว่างน้ำทะเลและแผ่นดินคือหาดทรายที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์มากมาย  รอยต่อเหล่านี้มีน้อยมากจึงเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่ง   บทความของอาจารย์ช่วยเปิดมุมมองแก่ดิฉันว่า  “รอยต่อ”  ยังมีมิติอื่นๆอีกมากมาย  ควรค่ายิ่งที่จะทำความเข้าใจ

ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับการสร้างสรรค์ สคส. สคศ. ๒๕๕๖ เล่มนี้  ทำให้ดิฉันได้รับพรปีใหม่ที่เสริมพลังให้สามารถปฏิบัติหน้าที่สมบูรณ์ขึ้น   

เป็นเรื่องที่น่าประทับใจอย่างยิ่งสำหรับผู้เป็นครู และขอใช้โอกาสนี้เรียนว่า ขอขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงที่นำเรื่องดีๆมาให้ได้เรียนรู้อยู่เสมอ ดิฉันประทับใจในความเป็นครูเพื่อสังคมของอาจารย์ค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่อาจารย์กรุณาให้ความสนใจ และให้คำชี้แนะต่อทีมงาน ทางเครือข่ายจะพยายามผลักดันให้เกิดความร่วมมือ และการศึกษาตามที่อาจารย์กรุณาชี้แนะค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี