(1) PNC : Provincial Network Certification งาน MCH เครือข่ายจังหวัดปทุมธานี

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(1) PNC : Provincial Network Certification

งาน MCH เครือข่ายจังหวัดปทุมธานี

พี่กุ้งชวนให้ร่วมจับภาพ (Capture) การรับการประเมิน PNC จาก สรพ.รับปากและรีบเคลียร์วันเพราะเป็นโอกาสที่ดีและน่าสนใจที่จะมาเรียนรู้ร่วมด้วย

การมาเรียนรู้ต้องมาทำการบ้านก่อน 

ไป Review ที่ .อนุวัฒน์ ได้เขียนไว้

นายแพทย์อนุวัฒน์ กล่าวว่า "แนวคิดในการเปลี่ยนแปลงระบบคุณภาพ เปลี่ยนจากการเน้นที่ Volume หรือปริมาณ มาเป็นการ Value ( Value base healthcare) หรือ คุณค่า บริการที่ให้คุณค่ากับผู้ป่วย เราต้องรู้ว่าสิ่งที่คนไข้หรือผู้ป่วยต้องการนั้นคืออะไรและตอบสนองได้อย่างไร จะย้ายถ่ายโอนคุณค่าได้อย่างไร เปลี่ยนจากปริมาณเป็นคุณค่าได้อย่างไร ซึ่งการรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด(Provincial Network Certification) หรือ PNC จะช่วยค้นหาเครือข่ายที่ทำได้ดี โดยใช้ความรู้ กลยุทธ์ต่างๆ การเปลี่ยนแปลงระบบบริการที่ยึดสถานบริการเป็นตัวตั้ง ให้เคลื่อนไปสู่ภายนอกสถานบริการตัวเอง มีเครือข่ายบริการร่วมด้วย ที่สถานบริการเดี่ยวๆ ไม่สามารถรับมือได้อีกต่อไป ทำอย่างไรให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เปลี่ยนแปลงจากการดูแลเป็นครั้งๆ มาเป็นการดูแลอย่างต่อเนื่อง และให้ครอบครัวและชุมชนดูแลกันเองได้

อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/prg/256...

ศึกษาแนวคิดของ PNC ทำให้นึกถึงเรื่องสายธารคุณภาพ

และความเชื่อมโยงกับเครื่องมือ Meta R2R ซึ่งผลงานของพี่กุ้ง (พรทิพย์) และเครือข่ายงานแม่และเด็กสามารถพัฒนางานเชิงระบบและเป็นเครือข่ายได้ค่อนข้างดี และเป็นเรื่องที่น่าท้าทายที่น่าสนใจยิ่งนัก

ผลงาน Meta R2R สองปีที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามและความตั้งใจในการลดรอยต่อและเชื่อมกระบวนการทำงานให้เป็นระบบระหว่าง รพท. , รพช. โดยหยิบยกอุบัติการณ์ที่เป็นปัญหาในพื้นที่คือ การตกเลือดหลังคลอด

ต่างด้าวไม่มีสิทธิ UC ค่อนข้างเยอะ ผู้ป่วย ANC ก็ค่อนข้างเยอะ

วัยรุ่นตั้งครรภ์เยอะขึ้น 

ทีมอาจารย์จาก สรพ สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้บริหาร นพ.สสจ. ผอ.รพ. และฟังการนำเสนอภาพรวมของเครือข่าย จากนั้นก็ลงพื้นที่ รพช และ รพ.สต. เป็นการชวนคิดชวนคุย นำมาซึ่งการเรียนรู้ได้ดีมาก

25-09-61


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)