โคลงดั้น ตรีพิธพรรณ

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@ สังคมบ้านใหญ่น้อย.....นบธรรม
ดีส่งกุศลกรรม.................ก่อเกื้อ
อภัยผิดแก่กันนำ..............น้ำจิต
สามัคคีจักเอื้อหล้า...........ลุศานต์

@ สามัคคีรัก แท้..............ธรรมประเสริฐ
แกนแห่งการกิจปวง..........ปลูกสร้าง
พลังเป็นหนึ่งเดียวเพริศ.....ผลิประโยชน์..ใหญ่เฮย
ฝันใฝ่อาจอ้างเอื้อม..........โอบดาว

* ระวัง! อย่าสับสนกับ โคลงตรีพิธพรรณ ครับ
*** โคลงดั้น ต้องแต่ง อย่างน้อย ๒ บท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)