GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สมาชิกนักบริหารการศึกษา

พบกันครั้งแรก

พบกันครั้งแรก

      การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นช่วยทำให้สามารถสื่อสารกันทั้งในด้านวิชาการและด้านปฏิบัติงาน ชุมชนนี้ยังต้องการใสมาชิกได้บันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ลงในเวทีแห่งหารเรียนรู้

      วันนี้ขอฝาก Three A's ได้แก่ A1 คือ Awareness หมายถึงความตระหนัก

                                            A2 คือ Attempt  หมายถึงความพยายาม

                                            A3 คือ Achievement หมายถึงความสำเร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 6535
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 6
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (6)

ขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้มีโอกาสได้รับ ความรู้และประสบการณ์ตรง

รับทราบเนื้อหาของท่านอาจารย์แล้วครับ ขอบคุณครับ

+++ผมขอเยน...อาจารย์ว่าเยี่ยมมาก+++

การจัดสัมมนา เรื่อง Gotonkow.org  หรือ นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้  ได้รับความรู้กันถ้วนหน้า เป็นการหาความรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่นักการบริหารควรศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น

การเรียนรู้โดยใช้ KM เป็นวิธีการหนึ่ง ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ และทำให้สามารถสร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้น ที่สำคัญคือสมาชิกต้องมีวินัยในตนเองครับ

ผมนายอาร์มิน เจ๊ะหลง บริหาร 50 ได้สมัครเป็นสมาชิกโกทูโนแล้วครับ