ความเห็น 378820

สมาชิกนักบริหารการศึกษา

เขียนเมื่อ 

การจัดสัมมนา เรื่อง Gotonkow.org  หรือ นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้  ได้รับความรู้กันถ้วนหน้า เป็นการหาความรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่นักการบริหารควรศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น