สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ
มูลนิธิสยามกัมมาจล สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ มูลนิธิสยามกัมมาจล

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม เรียนรู้เทคนิคการใช้โปรแกรมตัดต่อบนสมาร์ทโฟน


เพื่อเพิ่มสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency) ให้ครูสามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการสร้างสื่อสร้างสรรค์และสื่อสารผลงานของ Module การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงงาน PBL&PLC

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม เรียนรู้เทคนิคการใช้โปรแกรมตัดต่อบนสมาร์ทโฟน 
เพื่อผลิตสื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน

...................................................
นายสมัค ชินบุตร  ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี จำนวน  13  คน ร่วม workshop : เรียนรู้เทคนิคการใช้โปรแกรมตัดต่อบนสมาร์ทโฟน และเรียนรู้วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ภายใต้โครงการ SCB CONNEXT ED : Module การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงงาน PBL&PLC เพื่อเพิ่มสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร  มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency) ให้ครูสามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการสร้างสื่อสร้างสรรค์และสื่อสารผลงานของ Module การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงงาน PBL&PLC  
..............................................
วิทยากรโดย เครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนอีสานใต้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย นายเสน เหลี่ยมดี นายอุเทน ชูวา และนายบูรณ์พิภพ กว้างขวาง กระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วย
•การเรียนรู้ประโยชน์ของแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน  
•การใช้โปรแกรม KINEMASTER เพื่อผลิตวิดีทัศน์บนสมาร์ทโฟน 
•เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อผลิตวิดีโอจากสมาร์ทโฟน
•การเขียนสคริปท์สำหรับการถ่ายทำ
•การเผยแพร่ผ่าน Youtube 
•ผลงานการผลิตสื่อวิดีทัศน์ของครู 
.................................................
หลักการและเหตุผล
ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน)  ได้สนับสนุนโครงการ CONNEXT ED : Module การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงการ PBL&PLC  อย่างต่อเนื่องก้าวย่างสู่ปีที่ 2  และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ ในการยกระดับการปรับวิธีการเรียนการสอนของครูและสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาไทย 4.0 ที่ครูต้องมีศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  จึงเห็นควรจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารผลงานในการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนขึ้นเป็นครั้งแรก   

.................................................
เมื่อวันที่ 2 กันยายน  2561
ติดตามอ่านเอกสารฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่https://bit.ly/2ME9UDP
ติดตามกิจกรรมขับเคลื่อนได้ที่นี่ https://bit.ly/2OaiBY0

หมายเลขบันทึก: 652828เขียนเมื่อ 17 กันยายน 2018 12:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 กันยายน 2018 12:25 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่าน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท