"เขาบอฆ้ะ" ทะเลหมอกแห่งแดนใต้


เขาบอฆ๊ะ เป็นภูเขาหินปูน ที่มีลักษณะคล้ายถูกฝนกรดจึงมีลักษณะแหลมๆ บอฆ๊ะ เป็นภาษามาลายูแปลว่าต้นปรง ที่ขึ้นอยู่มากตามภูเขา ในอดีตจะมีชาวบ้านขึ้นไปติดตั้งกังหันลมในช่วงหน้าแล้ง

ชาวบ้านขึ้นมาชมวิวอยู่เป็นประจำและกลุ่มเยาวชนในพื้นที่บ้านทางงอ ม.5 ต.ควนสะตอ อ.ควนโดน ได้ขึ้นมาแล้วพบกับธรรมชาติที่สวยงามอย่างทะเลหมอกมีการถ่ายรูปโพสว่าเป็นจุดชมวิวแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

โพสไป 2 สัปดาห์ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัยพากันมาเที่ยวชมทะเลหมอกในช่วงเช้ากันเป็นจำนวนมาก วันละไม่ต่ำกว่า 70-100 คนเมื่อนักท่องเที่ยวมาชมทะเลหมอกจะพบหมอกปรากฏการหมอกไหลผ่านขนาบยอดเขาไหลไปตามทิศทางของลมอย่าสวยงาม สามารถถ่ายรูปได้ 360 องศา และชมพระอาทิตย์ขึ้นโดยจะนั่งชมทะเลหมอกได้นานกว่า 2 ชั่วโมง

เส้นทางขึ้นมาจุดชมวิวทะเลหมอดเขาบอฆ๊ะนั้นเส้นทางยังคงเป็นธรรมชาติใช้เวลาเดินทางประมาณ 20-30 นาทีและในอนาคตจะมีการปรับปรุงเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาชมทะเลหมอกได้ขึ้นมาเที่ยวได้สะดวกมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เขาบอฆ๊ะจังหวัดสตูลความเห็น (0)