๙๔๙. การคิด วิเคราะห์ แยกแยะ

การคิด วิเคราะห์ แยกแยะ

การคิด วิเคราะห์ แยกแยะ...เป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ สำหรับคุณภาพของ คำว่า "คน" ยิ่งเป็นในสมัยนี้ด้วยแล้ว สำคัญมากกกกกกกก...สมัยเมื่อผู้เขียนเป็นในวัยสาว ผู้เขียนได้พบกับปู่เรของพี่ฟ้าคราม...อารมณ์ของท่านเป็นคนชอบคิด วิเคราะห์ แยกแยะเป็นในเชิงวิชาการ ในบางครั้ง ผู้เขียนตอนคบกับท่านใหม่ ๆ ยังคิดว่า "ท่านเป็นคนเรื่องมาก...ทำอะไรก็เยอะไปหมด"...แต่พอ ณ บัดนี้ ผู้เขียนได้ทราบเลยว่า สิ่งที่ปู่เรของพี่ฟ้าครามเคยทำจนเป็นนิสัยนั้น คือ อะไร...ยิ่งมายุคศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยแล้ว เป็นการสร้างคนในยุคนี้ดี ๆ นี่เอง

โดยเฉพาะผลงานของการทำงานในเชิงการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน งานที่ต้องปฏิบัติเป็นงานวิเคราะห์ งานสังเคราะห์ด้วยแล้ว...คือ พฤติกรรม นิสัย สมรรถนะของปู่เรแท้ ๆ เลยเชียว...ขอบคุณนะคะปู่เร ที่ได้สร้างผู้เขียนมาด้วยแล้วคนหนึ่งให้เป็นคนในยุคศตวรรณที่ ๒๑ ด้วยแล้ว...ใช่เลย...ผลพวงที่ปู่เรเป็นแบบนี้แล้ว ทำให้ลูก คือ ลุงภัครและพ่อเพรียงของพี่ฟ้าคราม ก็มีลักษณะเป็นแบบนี้ คิด วิเคราะห์และแยกแยะเป็น...คือ ครอบครัวของเราจะไม่ค่อยเหมือนกับครอบครัวคนอื่น ซึ่งนับได้ว่าเป็นคนละแบบกัน

ตอนนี้ คนที่ถูกสร้างอีก นั่นคือ พี่ฟ้าครามและพี่ Sky ซึ่งกำลังถูกสร้างให้เป็นคนที่คิด วิเคราะห์ แยกแยะได้เอง...มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดเป็นของตนเอง จะทำอะไรก็มีการวางแผน Plan ตนเองให้เป็น มีการมองว่าสิ่งใดควร ไม่ควร เพราะนั่นคือ การมีวิสัยทัศน์ในอนาคตว่าควรเป็นเช่นไร...มีการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ยิ่งเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีต้องเป็น พี่ฟ้าครามก็ทำได้เพราะครอบครัวเราจะไม่หวงเรื่องการเรียนรู้จากเทคโนโลยี แต่มีขีดจำกัดด้วยการให้บริหารเวลาให้เป็น เพราะหากขัดขวางเธอ คงจะไม่ได้...พี่ฟ้าคราม ค้นหาข้อมูลได้ด้วยตัวของเธอเอง เพราะปัจจุบัน เธอพิมพ์หนังสือได้แล้ว...

ครอบครัวของพวกเราจะพยายามสอนลูก หลาน ให้ทันกับเหตุการณ์โลกปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต...เพราะในอนาคตเรื่องการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ พวกเธอต้องเป็น แม้แต่การสอนปัจจุบัน ย่าจะสอนให้พวกเธอรู้จักคิดเอง จะใช้คำพูด คำถาม ๆ เธอ ให้เธอได้รู้จักคิดเอง เธอจะเป็นตัวของเธอเองมากกว่า และยิ่งความเป็นผู้นำ ณ ปัจจุบัน เธอจะกล้า ๆ ที่จะแสดงออก ซึ่งดูแล้ว เธอมั่นใจมาก ๆ ในการแสดงออก เพราะย่าจะไม่ขัดขวางเธอ จะคอยบอกเธอว่า หากเธอเชื่อมั่น ขอให้เธอจงแสดงออก และแสดงออกในทางที่ถูก ที่ควร หากไม่ใช่ ย่าจะเป็นคนคอยบอกว่า เพราะเหตุใด ด้วยการใส่เหตุผลให้เธอประกอบได้รับฟัง...นี่คือ แค่ส่วนหนึ่งในการสอนของพวกเราครอบครัว "แสงเงิน"

****************************************

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

652608

เขียน

14 Sep 2018 @ 15:45
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก