ฝึกประสบการณ์_วันที่22

ถึงเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ08.30น.

วัดเสื่อนำ้มัน กว้าง90 ซม.ยาว90ซม. เพื่อเตรียมไว้ จัดโครงการผู้สูงอายุ ในวันจันทร์ที่ 17กันยายน นี้ ทำกิจกรรมออกกำลังจับจังหวะผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย เคลื่อนไหวร่างกาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์_พัฒนาชุมชนความเห็น (0)