เรียน ภาษาจีน 29

ปา ซื่อ = รถบัส
ชู จู เชอ = แท็กซี่
โม๋ โท เชอ = มอเตอร์ไซด์
...
(ขอขอบคุณ หนังสือ และ website เกี่ยวกับภาษาจีน ทุก ๆ ท่าน ที่กรุณาให้ความรู้ครับ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวม : ชีวิต : ชยพร แอคะรัจน์ความเห็น (0)