คนดีวันละคน ๒๖๕. ศ. (พิเศษ) จอมจิน จันทรสกุล

ศ. (พิเศษ) จอมจิน จันทรสกุล เด่นในเรื่องความซื่อสัตย์ และเห็นแก่ส่วนรวม เป็นผู้ที่วงการวิชาชีพเภสัชกรรมยกย่องว่าเป็นเสาหลักของวิชาชีพ ไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

ผมรู้จัก ศ. (พิเศษ) จอมจิน จันทรสกุล มานานกว่า ๒๐ ปี จากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกัน    และต่อมาท่านเป็นนายกสภาฯ มาจนปัจจุบัน    สัมผัสบุคลิกความเป็นคนดี เห็นแก่ส่วนรวม มาตลอด    ใครๆ ที่ได้สัมผัสท่าน จะรู้สึกได้ถึงคุณสมบัตินี้ รวมทั้งความเป็นคนรอบคอบ ละเอียดลออ

อีกงานหนึ่งที่เราทำร่วมกันคือ เป็นกรรมการมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    ซึ่งต่อมาท่านเป็นประธานมูลนิธิ มาจนปัจจุบัน    

ในปี ๒๕๕๗ ท่านได้รับยกย่องด้วยรางวัล FAPA Lifetime Achievement Awardจากสหพันธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชีย    โดยเป็นผู้ได้รับรางวัลเป็นคนแรก   

ท่านได้รับพระราชทานปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเสสัชอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ -๒๕๕๓  โดยมีคำประกาศเกียรติคุณดังนี้ ()

จากการคบหาสมาคมกันผ่านการทำงาน   ผมตระหนักในความหนักแน่นในเรื่องความซื่อสัตย์ และเห็นแก่ส่วนรวมของท่าน    เป็นผู้ที่วงการวิชาชีพเภสัชกรรมยกย่องว่าเป็นเสาหลักของวิชาชีพ ไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น      จึงนำมายกย่องไว้ในที่นี้  

วิจารณ์ พานิช

๘ ก.ย. ๖๑ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (10)

[email protected] com
IP: xxx.49.236.144
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับ ศ. วิจารณ์ พาณิชย์ เป็นอย่างยิ่ง อจ. จอมจิน เป็นแบบอย่างที่ดีให้น้องๆเภสัชกร ได้เห็นความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรค่ะ

[email protected]
IP: xxx.7.100.6
เขียนเมื่อ 

I cannot agree more krab.

[email protected]
IP: xxx.22.217.171
เขียนเมื่อ 

พี่จอมจินท่านเป็นปูชนียบุคคลของวงการเภสัชกรรมที่พวกเราทุกรุ่นทุกสถาบันเห็นพ้องให้ความเคารพนับถือมาตั้งแต่ครั้งยังเรียนอยู่

[email protected]
IP: xxx.22.217.171
เขียนเมื่อ 

พี่จอมจินท่านเป็นปูชนียบุคคลของวงการเภสัชกรรมที่พวกเราทุกรุ่นทุกสถาบันเห็นพ้องให้ความเคารพนับถือมาตั้งแต่ครั้งยังเรียนอยู่

[email protected]
IP: xxx.183.246.207
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับ ศ. วิจารณ์ เป็นอย่างยิ่งค่ะอจ. จอมจิน เป็นปูชนียบุคคลที่เป็นแบบอย่างให้น้องๆเภสัชกร เดินตามค่ะ เป็น idol ในการทำงานทั้งเพื่อองค์กร วิชาชีพ และการทำงานเพื่อส่วนรวม

[email protected]
IP: xxx.183.246.207
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับ ศ. วิจารณ์ เป็นอย่างยิ่งค่ะอจ. จอมจิน เป็นปูชนียบุคคลที่เป็นแบบอย่างให้น้องๆเภสัชกร เดินตามค่ะ เป็น idol ในการทำงานทั้งเพื่อองค์กร วิชาชีพ และการทำงานเพื่อส่วนรวม

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับ ศ. วิจารณ์ เป็นอย่างยิ่งค่ะอจ. จอมจิน เป็นปูชนียบุคคลที่เป็นแบบอย่างให้น้องๆเภสัชกร เดินตามค่ะ เป็น idol ในการทำงานทั้งเพื่อองค์กร วิชาชีพ และการทำงานเพื่อส่วนรวม

[email protected]
IP: xxx.47.46.242
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ อจ.จอมจินเป็นบุคคลที่น่านับถือ เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านความรู้ความสามารถ และความทุ่มเทในงานเภสัชกรรม อีกทั้งยังเป็นที่พึ่ง ที่ปรึกษาให้แก่น้องๆในการทำงานมาโดยตลอดค่ะ

Thongyip_ [email protected]
IP: xxx.46.9.159
เขียนเมื่อ 

จากการได้ร่วมงานกับอาจารย์และอาจารย์เป็นที่ปรึกษา สัมผัสได้ค่ะว่าอาจารย์เป็นคนที่เห็นแก่ส่วนรวมและเป็นคนเก่ง

Thongyip_ [email protected]
IP: xxx.46.9.159
เขียนเมื่อ 

จากการได้ร่วมงานกับอาจารย์และอาจารย์เป็นที่ปรึกษา สัมผัสได้ค่ะว่าอาจารย์เป็นคนที่เห็นแก่ส่วนรวมและเป็นคนเก่ง