kitty
นาย กิตติ กสิณธารา

92.การเป็น “วิทยากรภายนอก” ใช้เป็นชั่วโมงการปฏิบัติงานตาม ว 21 ได้หรือไม่


ข้อสงสัยว่าการไปเป็น “วิทยากรภายนอกสถานศึกษา” สามารถนับเป็นชั่วโมงการปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีทั้งที่บกว่าได้และไม่ได้ ผมจะลองวิเคราะห์ให้สมาชิกได้พิจารณาดู

          “งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ รวมทั้งงานสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา เช่น งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป เป็นต้น คำสำคัญก็คือการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ คุณครูหรือกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล ฯ จะตีความคำว่า การปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ว่าอย่างไร และการไปเป็นวิทยากรตามที่ สพฐ. สั่งการเป็นการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์หรือไม่

          “งานสนองนโยบายและจุดเน้น หมายถึง การปฏิบัติงานที่ตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัด” ที่สำคัญคุณครูหรือกรรมการทราบหรือไม่ว่านโยบายที่โรงเรียนและครูนำมาปฏิบัตินั้นมีอะไรบ้าง และได้ทำอะไรไปบ้าง

การไปเป็นวิทยากรภายนอกสถานศึกษาโดยเฉพาะของ สพฐ. ผมมีความเห็นว่าสามารถนำไปเป็นชั่วโมงการปฏิบัติงานและบันทึกลง Logbook ได้ แม้ว่า สพฐ.จะไม่มีนโยบายให้ครู "ทิ้งห้องเรียน" การไปเป็นวิทยากรภายนอกเป็นสิ่งที่คุณครูทราบล่วงหน้าอยู่แล้ว เมื่อจำเป็นต้องไปก็ควรแลกคาบการสอนไว้ล่วงหน้า กลับมาแล้วค่อย "สอนชดเชย" ในเมื่อครูก่อนไปได้แลกคาบการสอนไว้ เมื่อกลับมาแล้วก็สอนชดเชยหรือสอนแทนคาบที่หายไป คาบการสอนยังคงเดิม ขณะเดียวกันยังสามารถไปช่วยงานเป็นวิทยากรให้ สพฐ. ได้อีก ถ้าเราบอกว่ามันผิดนโยบาย สพฐ. แต่คนที่สั่งมาคือ สพฐ.ที่จำเป็นต้องให้ไปช่วยงาน สพฐ.ครูที่ได้รับคำสั่งนั้นจะไม่ไปได้หรือไม่โดยบอกว่าผิดนโยบาย ต้องทิ้งห้องเรียนก็คงได้ เราก็ไม่ไปก็เป็นสิทธิของเราก็อ้างและหาเหตุผลแจ้งไป เมื่อหนังสือมาถึงโรงเรียน ผอ.อนุญาตให้ไปราชการไปเป็นวิทยากรได้ หรือ ผอ.จะบอกว่าไม่ให้ไปเพราะผิดนโยบายที่จะให้ครูอยู่สอน ไม่ทิ้งห้องเรียนก็ได้ ก็เป็นอำนาจของ ผอ.อีก ส่วนผู้กลั่นกรองข้อมูลและตรวจสอบหลักฐานคงไม่บอกว่าครูทิ้งห้องเรียน ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย สพฐ. และถ้า ผอ.อนุมัติให้ไปราชการได้ ก็คงไม่บอกว่า ผอ.ทำผิดนโยบาย ดังนั้น เมื่อ ผอ.อนุญาตให้ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากรภายนอกให้ สพฐ.ได้แล้ว ก็บันทึกลง LogbookTeacher ใน Sheet 3 ชั่วสอนตามตารางสอนว่าที่มีชั่วโมงสอนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำเพราะ "ไปราชการ/ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย" เมื่อกลับมา "สอนชดเชย" ให้บันทึกใน Sheet 4 งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และให้เลือกในรายการสนับสนุนเป็น "งานวิชาการ" ชม.สอนก็จะกลับมาเท่าเดิม แล้วไปบันทึกใน Sheet 5 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น ได้

เมื่อบันทึกลง Logbook Teacher เรียบร้อยแล้วให้คัดลอก “รหัสเอกสารสำหรับการตรวจสอบ” ที่ Column สุดท้ายในแต่ละ Sheet มาจัดทำเป็นสลิปเพื่อนำไปผนึกในเอกสาร หลักฐานต้นฉบับสำหรับให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาตรวจสอบในแต่ละภาคเรียน ซึ่งจะทำให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาตรวจสอบได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

 

หมายเลขบันทึก: 651672เขียนเมื่อ 5 กันยายน 2018 19:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 กันยายน 2018 19:15 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ขอบคุณสำหรับความกระจ่างเรื่องการเป็นวิทยากรค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี