ฝึกประสบการณ์อาชีพ ครั้งที่15

4 กันยายน 2561

วันนี้ได้มายังศูนย์การเรียนรู้บ้านสะพานดำ ได้นัดกับลุงเนียง(อดีตผู้ใหญ่บ้าน) เพื่อทำโครงการผักปลอดสารพิษ ได้ร่วมมือกันยกแปลง

ตีดิน ผสมปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และลงเมล็ดพันธุ์ เช่น ผักชี คะน้า ผักบุ้ง พริก

ครึ่่งวันบ่ายได้ลงมือทำGIS ปักหมุดทำแผนที่รอบนอก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ



ความเห็น (0)