ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่12

30 สิงหาคม 2561

วันนี้ได้เดินทางมายังศูนย์มีประชุมโครงการนววิถี ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ดำเนินการประชุม 

และได้จัดเตรียมอาหาร เป็นการนำผลผลิตในชุนชนมาทำประกอบอาหาร เช่น กระเจี๊ยบเขียว มะระ ถั่วฝักยาว

คัดเลือกผู้นำในการทำโครงการครั้งนี้ เช่นฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายด้านการเงิน 

หลังจากการประชุมเสร็จได้มีการจัดการพื้นที่ทำผักปลอดสารพิษด้านข้างศูนย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)