ช่วงเช้าวานนี้ รับโทรจากภรรยา นพ.ชาตรีฯ ว่า มีน้อง ๆ 2 คน เพิ่งถึงน่านสนใจพี่น้องตองเหลือง ติดต่อไปหลายคน เช่นคุณเอ็ด ๆ จะแต่งงาน 8 ธ.ค.ศกนี้ จึงไม่สะดวก คุณสำรวยและ นพ.ชาตรีฯ คงมีเราที่เขาพูดถึงอยู่พื้นที่

                          ยินดีไม่ขัดข้อง ต่อมาช่วงบายได้รับการติดต่อ จึงนัดหมายเวลา 16.30 น.ที่ลานวัดอรัญญาวาส เนื่องด้วย คุณสุเรียนๆ พบกับคุณเบียร์ ( ตรีปฐม ) และเพื่อนให้เขาได้ร่วมสนทนาแสวงหาแนวทางทำงาน จึงเดินทางมาน่านเป็นครั้งแรกในชีวิต  น้อง ๆ เรียนสถาปัตย์ ลาดกระบัง ปี 4 ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องภาพยนต์ น่าสนใจ