งานสมัชชาการ เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 3

นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม หนึ่งในองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย (อพท.56

นายณรงค์ชัย ทิพย์มณี รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม
ได้เข้าร่วม งานสมัชชาการ เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 
โดยพระพรหมมุนี เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี

จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ร่วมกับ องค์กรภาครัฐและเครือข่ายองค์กรเครือข่ายชาวพุทธ (อพท.56) 
วันอังคารที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๒๖ ณ  ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมความเห็น (0)