เยาวชนรักษ์พงไพร....ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


ต่อจากนี้ไป ก็จะเป็นช่วง " เดินหน้า " กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดประโยชน์ แก่นักเรียนของโรงเรียนทุกคน ทั้งในเรื่องการเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งคุณมะเดื่อและคณะครูของโรงเรียน จะต้องนำมาบูรณาการกัน เพื่อการบริหารจัดการให้ลงตัวที่สุด....! เท่าที่จะทำได้


เป็นอีกงานหนึ่งของปีการศึกษา 2561  ที่คุณมะเดื่อรับผิดชอบ

" ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60  พรรษา สมเด็จพระเทพ ฯ

ดังนั้น  วันที่ 21 - 23  มิถุนายน  2561  

คุณมะเดื่อ พร้อมด้วยนักเรียน ชั้น ป.4 และ ป.5 จำนวน 10  คน

ก็ได้เดินทางไป ณ ศรร.ประจวบคีรีขันธ์ (ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ )  เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม

ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร รุ่นที่ 3/2561


นักเรียนที่มาอยู่ค่ายฝึกอบรมในรุ่นที่ 3  นี้ มีจำนวน 7 โรงเรียนด้วยกัน

เด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมตามตารางการฝึกทั้ง 3 วันอย่างสนุกสนาน

เช่น  กิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้  สัตว์ป่า  ระบบนิเวศ

กิจกรรมการจัดการขยะ  การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

กิจกรรมทักษะชีวิต   กิจกรรมอ่านภาษาไทย  กิจกรรมสหกรณ์  

กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์  กิจกรรมปุ๋ยและพืชอนุรักษ์ดิน  เป็นต้น

การฝึกอบรมครั้งนี้  ใช้กระบวนการลูกเสือในการอบรมในแต่ละกิจกรรม มีวิทยากรจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงมาเป็นวิทยากร  

เด็ก ๆ จึงได้รับความรู้อย่างเต็มที่  แต่ละกิจกรรมมีประโยชน์สำหรับเด็ก ๆ เป็นอย่างยิ่ง

 เด็ก ๆ ของคุณมะเดื่อมีความตั้งใจทำกิจกรรมเป็นอย่างดียิ่ง  

และได้รับรางวัลต่าง ๆ จากวิทยากรตั้งแต่กิจกรรมแรก ๆ เลยจ้ะ

คุณมะเดื่อให้ความสำคัญกับทุก ๆ กิจกรรมในค่ายนี้  โดยเฉพาะกิจกรรมการแปรรูปผลผลิต   

กิจกรรมการจัดการขยะซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนของคุณมะเดื่อได้ดำเนินการอยู่แล้ว

นอกจากนี้  ยังสามารถนำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้

จากกิจกรรมในค่ายนี้ ไปบูรณาการกับโครงการต่าง ๆ 

ที่โรงเรียนได้จัดทำอยู่แล้วได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้กับเยาวชนในค่ายนี้ คงจะไม่มีกิจกรรมใด

ที่นักเรียนจะตื่นเต้นและประทับใจเท่ากับกิจกรรมทักษะชีวิต

ที่เด็ก ๆ จะต้องวางแผนเลือกซื้ออาหารสดไปทำอาหารมื้อเย็น

ด้วยตนเอง… เป็นกิจกรรมที่บูรณาการการจัดทำบัญชีรับจ่าย

การเลือกซื้ออาหาร  การปรุงอาหาร  และการคัดแยกขยะไว้ด้วยกัน

ได้อย่างลงตัว   เด็ก ๆ ยุคปัจจุบันที่มีชีวิตผูกพันกับร้านสะดวกซื้อ

ทั้งหลายแหล่  แต่ ณ เวลานี้จะต้องช่วยกันหุงข้าว  ทำกับข้าว

ที่ทุกคนช่วยกันคิดเมนูขึ้นเอง  เหตุนี้จึงดูเหมือนว่า เมนูหลัก

ของทุกโรงเรียนก็คือ …ไข่เจียว… …สนุก  ได้ความรู้ และอิ่มอร่อย

กับฝืมือของตนเอง….ใครจะไม่ประทับใจได้เล่า…ยิ่งไปกว่านั้น

กิจกรรมนี้  ยังมีการแข่งขันหาผู้ชนะเลิศอีกด้วย…สุดยอด !
กิจกรรมทักษะชีวิตนี้  ครูแต่ละโรงเรียนที่เป็นพี่เลี้ยง จะช่วยนักเรียน

ในการทำอาหารไม่ได้  ได้แต่คอยดูแลให้นักเรียนปลอดภัยจากการ

ใช้อุปกรณ์ทำอาหารเท่านั้น

ดูเหมือนครูพี่เลี้ยง  จะไม่มีใครช่วยนักเรียนตามที่ได้ตกลงกันไว้

แต่…ไม่ได้ห้ามวิทยากรนี่นา…เหตุนี้ ท่านวิทยากรจึงเป็นผู้ช่วยเหลือ

คนสำคัญไปเลย  ตั้งแต่การก่อไฟ  ไปเลยน่ะแหละ
เมนูเด็ดของนักเรียนของคุณมะเดื่อก็คือ  แกงจีดผักกาดกับหมู ที่ขาดเกลือ

มีแค่น้ำปลากับน้ำตาล  จึงเหมือนกับผัดผัก  แต่วิทยากรก็ช่วยเติม “ ซ้อสหอยนางรม”

ลงไปปรุงรสแทน  เด็ก ๆ บอกว่า  “ อร่อยมากกก….”
จากนั้น แต่ละโรงเรียนจะต้องนำเอาข้าวและเมนูพิเศษที่คิดว่าอร่อยที่สุด

ไปให้วิทยากรชิม  และตัวแทนของแต่ละโรงเรียนชิมเพื่อให้คะแนน

แล้วนำคะแนนนี้ไปรวมกับคะแนนในการวางแผนการทำอาหาร<

การร่วมคิด ร่วมทำ ในการปรุงอาหาร ที่สำคัญคือการคัดแยกขยะ

และเศษอาหารที่เหลือหลังรับประทาน  เพื่อหาคะแนนของโรงเรียน

ที่ได้สูงสุด จะเป็นผูัชนะเลิศในกิจกรรมนี้เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมทักษะชีวิต  โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด คือรางวัลชนะเลิศ

ได้คะแนนเท่ากันอยู่ 2  โรงเรียน  หนึ่งใน 2 นั้นคือ โรงเรียนของคุณมะเดื่อเอง

ทำให้เด็ก ๆ ดีใจกันมากทีเดียวอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งที่จะต้องมีการแข่งขันกันหาผู้ชนะเลิศในค่ายนี้

ก็คือ  “ รางวัลการอ่านภาษาไทยได้ถูกต้อง “  เป็นการอ่านกาพย์ยานี 11 

" บทพรรณพฤกษากับสัตวาภิธาน"   โรงเรียนของคุณมะเดื่อก็ชนะเลิศอีกเช่นกัน

เป็น 2  รางวัลกับความภาคภูมิใจของนักเรียนกับความสำเร็จที่เกิดจากความ

ร่วมมือร่วมใจของทุก ๆ คน


ต่อจากนี้ไป  ก็จะเป็นช่วง  “ เดินหน้า “  กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดประโยชน์

แก่นักเรียนของโรงเรียนทุกคน  ทั้งในเรื่องการเรียน และกิจกรรมต่าง  ๆ

ซึ่งคุณมะเดื่อและคณะครูของโรงเรียน จะต้องนำมาบูรณาการกัน

เพื่อการบริหารจัดการให้ลงตัวที่สุด….!  เท่าที่จะทำได้


หมายเลขบันทึก: 648594เขียนเมื่อ 28 มิถุนายน 2018 14:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 มิถุนายน 2018 14:43 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (4)

สังเกตจากหน้าตา. เด็กๆ มีความสุขกันมากเลยค่ะ เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดีสำหรับเด็กๆ ค่ะคุณมะเดื่อ

น่าสนุกสนานในการเรียนรู้ทักษะชีวิตมากเลยนะคะ

อาหารก็น่าอร่อยมาก หิวค่ะ

สวัสดีจ้ะคุณ แม่มดเด็ก ๆ ชอบกิจกรรมนี้มาก ๆ จ้ะโดยเฉพาะกิจกรรมทักษะชีวิตเพราะเด็ก ๆ ได้ลงมือทำได้รับประสบการณ์และความรู้จากการทำจริงจ้ะขอบคุณที่มาทักทายจ้ะ

สวัสดีจ้ะคุณหมอธิ ที่คิดถึงเด็ก ๆ สนุกสนานกับค่ายนี้มาก ๆ จ้ะคุณมะเดื่อเองก็ได้ประสบการณ์ที่จะนำมาผสมผสามในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากค่ายนี้หลายอย่างจ้ะขอบคุณที่มาทักทายจ้ะ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี