หลบหัวไทร เที่ยวหลาดน้ำริมคลอง

ตลาดน้ำริมครองหัวไทร 

      กระทรวงพาณิชย์ เปิดหลาดริมน้ำคลองหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช “ตลาดประชารัฐต้องชม” แห่ง ที่ 3 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 15.00-21.00 น.

        หลาดริมคลองหัวไทร เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิด“ตลาดประชารัฐต้องชม”หลาดริมคลองหัวไทร โดยมีนายเรวัตร ด่านตันติศุภกุล นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร นายสงวนพงษ์ พิมสุวรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอหัวไทร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และในพื้นที่ภาคใต้ให้การต้อนรับ

        ทั้งนี้หลาดริมคลองหัวไทร เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร นับเป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 3 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 15.00-21.00 น. ด้านการบริหารจัดการตลาดมีการแบ่งพื้นที่ดำเนินการออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โซนถนนคนเดิน มีผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า ประเภทอาหารและสินค้าทั่วไป จำนวน 70 ราย ,โซนร้านค้า OTOP มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 ราย และโซนริมคลองหัวไทร ซึ่งเป็นการจำหน่ายอาหารเด่นๆ ประจำท้องถิ่น จำนวน 70 ราย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ทางการศึกษาความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

648147

เขียน

13 Jun 2018 @ 19:03
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก