กลอนกลบท(๑๐)นาคเคี่ยวกระหวัด

*ลักษณะพิเศษ คือ คำแรกของวรรคถัดไปมาจากคำสุดท้ายของวรรคก่อน​

"สายลมผ่านรานผิวเป็นริ้วผ่าน

ผ่านริ้วพานพบเพียงเป็นเสียงหวาน
หวานเสียงลมรมย์รื่นสดชื่นนาน
นานชื่นบานโบกโบยลมโชยกาย
กายโชยกลิ่นผินพักตร์คนรักพี่
พี่รักเจ้าเฝ้าฤดีไม่หนีหาย
หายหนีห่างร้างลามากลับกลาย
กลายกลับร้ายคล้ายใจยามไกลนาง"
๖/๕/๒๕๖๑
(กลบทนาคเคี่ยวกระหวัด)
*ลักษณะพิเศษ คือ คำแรกของวรรคถัดไปมาจากคำสุดท้ายของวรรคก่อน

พิเชฐ บัญญัติ ประพันธ์/ภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลอนรักกลบทความเห็น (0)