ชีวิตที่พอเพียง : 3147. KM Facilitator นักเชื่อมพลังความรู้


              ใน KM workshop ที่ สคส. จัดให้แก่บริษัทเบทาโกร ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    ในวันที่ ๒๘ ช่วงสาย ผมบรรยายเรื่อง คุณอำนวยนักเชื่อมพลังความรู้    ที่เน้นภาคปฏิบัติ ไม่ใช่ภาคทฤษฎี 

จึงนำ ppt มาให้ดูที่ [part 1]  [part2]   พร้อมกับฟังคำอธิบายของผมได้ที่นี่

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)