JJ2018V4_1 เครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ Mini_UKM18@SSRU


เครือข่ายการจัดการความรู้

ก่อกำเนิด Mini_UKM มาด้วยหลักใหญ่สามประการ 

ประการแรก คือ มาตรฐานที่สามของชาติ คือ กำหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด

ประการที่สองคือ พระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีปี ๒๕๔๖ มาตรา๑๑ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และ สามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และ เหมาะสมกับสถานการณ์

ประการที่สาม คือ หมวดที่ ๔ ของ Thailand Quality Award ที่ว่าด้วย การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้

Mini_UKM ครั้งที่ ๑๗ เจ้าภาพโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ

นำมาสู่การพัฒนาที่ต่อเนื่อง โดยเจ้าภาพ ในครั้งที่ ๑๘ ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ซึ่งมีการเตรียมงาน ของเจ้าภาพ และ สถาบันสมาชิกเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย ที่เราดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมายาวนานถึง ๑๐ ปี คือ

ในกิจกรรมครั้งนี้จะมี ตัวแทน ๑๔๔ ท่าน จาก ๒๘ สถาบันมา ร่วมถอดบทเรียน เพื่อนำ Key Success Factor หรือ ปัจจัยแห่งความสำเร็จมา แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ร่วมกัน โดยใช้ KM Management Tools 

ซึ่งรายละเอียด ติดตามได้ต่อไปครับ

จิต จะ Learn เพลินพัฒนา2018 (02/04/2018)

คำสำคัญ (Tags): #jj#JJ2018#km#mini_ukm
หมายเลขบันทึก: 646170เขียนเมื่อ 2 เมษายน 2018 18:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 เมษายน 2018 18:22 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ตามมาเชียร์การทำงาน UKM ครับอาจารย์หมอ JJ

รอดูงาน ในครั้งที่ ๑๘ ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

฿313.00 -38.73%
฿300.00 -54.77%
฿140.00 -0.0%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี