ความเป็นไปของกิจกรรม... " โรงเรียนไร้ถัง "

ไม่จำเป็นต้องมีผู้นำตัวจริง ก็สามารถทำงานจนสำเร็จได้ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ

จากการเข้าร่วมกิจกรรม "โรงเรียนไร้ถัง"  และ ได้รับการประเมินผล

การปฏิบัติกิจกรรมไปแล้วหลังจากได้เริ่มทำกิจกรรมมาประมาณ

เดือนครึ่งตามบันทึกนี้ ของคุณมะเดื่อ  ซึ่ง ทั้งคุณมะเดื่อเอง

และน้อง ๆ ครูของโรงเรียน ก็ไม่ได้คาดหวังถึงผลการประเมิน

ว่าจะผ่านการประเมินแต่ประการใด


ทั้งนี้เพราะ...เราทราบดีว่า  สิ่งที่ได้ทำในภารกิจนี้

ไม่ได้ตามที่กำหนดไว้  เพราะเนื่องจากภารกิจต่าง ๆ 

ในช่วงนี้มีมากมาย และ เพิ่งดำเนินการมาเพียงเดือนเศษ ๆ 

เท่านั้นแต่แล้ว...ความดีใจและประหลาดใจก็มาสู่คุณมะเดื่อและน้อง ๆ 

ครูทุกคน เมื่อผลการประเมินออกมาว่า...โรงเรียนของเราผ่านการประเมิน

ในครั้งนี้...


ทางจังหวัดกำหนดให้โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน ไปรับรางวัลในงานกาชาด

ในวันที่ ๓  มีนาคม ๖๑  คือในวันเสาร์นี้  มีเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐  บาท 

สำหรับการทำกิจกรรมต่อเนื่องของโรงเรียน

ซึ่ง คุณมะเดื่อและน้อง ๆ ได้กำหนดกิจกรรมไว้แล้วคือ

๑.  กิจกรรมชมรมคนรักษ์สิ่งแวดล้อม (จากโ๋รงเรียนสู่ชุมชน)

๒. กิจกรรมการทำกระดาษสาจากกระดาษเหลือใช้

     และ กิจกรรมทำอิฐที่มีส่วนผสมของถุงพาสติกและโฟม

๓.กิจกรรมรณรงค์ชุมชนลดขยะ

ซึ่งทั้ง ๓ กิจกรรมนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่๑/๒๕๖๑

เป็นต้นไปจ้าาา

นับเป็นงานแรกของพวกเราชาวท่าฝาง ที่ประสบผลสำเร็จ

นับแต่ได้ทำงานกันเต็มที่มาในภาคเรียนนี้ 

และ....ไม่มีผู้นำตัวจริงจ้าา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ในมุมมองความเห็น (0)