" Open house to open mind."

การเปิดประตูรั้ว ​ของโรงเรียนต้องเปิดทุกวัน ทุกเวลา...สร้างศรัทธาเป็นสะพาน ​ให้ชุมชนเข้าโรงเรียนอย่างเต็มใจตลอดเวลา...จึงจะเกิดผลที่แท้จริง


บันทึกนี้...คุณมะเดื่อ " จั่วหัวเรื่อง" เป็นภาษาฝรั่งมังค่า

เพื่อ...ให้ดู " ดี "  มีความ " ขลัง" สักนิ้ดดด..!

เพราะ กิจกรรมนี้..." Open house " กำลังมา .. แรงงงงงง....!

สพป. ที่เป็นสังกัดของ...คุณมะเดื่อ

วันนี้เปิดดู "Amss+++ " ก็มีหนังสือจาก รร.ต่าง ๆ 

เชิญชวนให้โรงเรียนต่าง ๆ ไปร่วมงาน " Open house "

กันหลายต่อหลายโรง...


ต้องขอสารภาพความจริงว่า...คุณมะเดื่อไม่คุ้นกับกิจกรรมนี้เลย

คงเป็นเพราะ  ว่างเว้นจากการทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการสอน

มาหลายปี  พอมาลงมือทำงานอีกทีก็เหมือน...หลงยุค..ไปเลย

ท่าน รก.บอกว่า กิจกรรม " Open house " นี้ เขาจัดกันมาทุกปี

อ้าว...! เหรอ...?  ....  ไฉน...ข้าน้อยบ่ฮู้บ่หันล่ะจ้าาา !!


อย่างไรก็ตาม  โรงเรียนของคุณมะเดื่อก็ " Open house "ไปแล้ว 

แม้ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมแบบที่คุณมะเดื่อยอมรับว่า ...งง ๆ ..ก็ตาม

หากจะพูดถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการเปิดบ้าน หรือ เปิดรั้วโรงเรียน

ตามที่เรียกขานกันนั้น  จะเป็นการเผยแพร่ผลงานการจัดการเรียนการสอน

การดำเนินงานของโรงเรียนในรอบปี ฯลฯ ให้คนทั่วไปได้รับรู้รับทราบ

ก็ตามที  แต่ (่ตามความคิดเห็นของคุณมะเดื่อ) โดยนัยที่แฝงไว้

สำหรับโรงเรียนเล็ก ๆ หรือโรงเรียนชายขอบโดยทั่ว ๆ ไป ก็น่าจะ

เป็นการแสดงศักยภาพของโรงเรียนเพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราว

ที่น่าสนใจอันเป็นเสมือน.."เพชรเม็ดงาม" ของโรงเรียนนั้น ๆ 

เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ปกครองทั่วไปนำพาบุตรของตน

มาเข้าเรียนในโรงเรียนของตนในปีการศึกษาต่อไป.....นั่นแล...!


คุณมะเดื่อได้มีโอกาสไปร่วมในงาน Open house ของบางโรงเรียน

ที่เปิดสอนในระดับมัธยมที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมาก  มีนักเรียน

ไม่ถึงร้อยคน  ก็จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนได้น่าสนใจพอควร


ในความเห็น ( ส่วนตั๊ว..ส่วนตัว ) ของคุณมะเดื่อแล้ว...ในการที่จะประชาสัมพันธ์

ศักยภาพของโรงเรียน...ต้องทำทุกวัน...และทำอยู่ตลอดเวลา...

โรงเรียนต้องพัฒนาตนเองและต้องมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน

บุคลากรต้องทำงานเป็น...ผู้บริหารต้องมองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์

ที่กว้างไกล  รู้เท่า  ก้าวทันเหตุการณ์  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

และที่สำคัญ....โรงเรียนต้อง " เปิดใจ " ยอมรับฟังทุก ๆ เสียงของชุมชน

ไม่ว่าเสียงนั้นจะเป็นการ " ชื่นชม" หรือ " ติติง "  สิ่งใดที่โรงเรียนทำแล้ว

เกิดเสียงชื่นชม  ก็ดำรงคงไว้ แต่สิ่งที่โรงเรียนต้องให้ความสำคัญ

เป็นลำดับแรกนั้นก็คือ...เสียงที่ติติง..เพราะนั่นคือ..สิ่งที่โรงเรียนต้องนำ

ไปคิดพิจารณาหาทางปรับปรุงแก้ไข  โรงเรียนต้องไม่ลืมว่า...

ทุก ๆ กิจกรรม ทุก ๆ การกระทำของโรงเรียนย่อมจะอยู่ในสายตา

ของบุคคลในชุมชนตลอดเวลา...หากทำได้อย่างนี้แล้ว...

นั้นหมายถึงการ....สร้างศรัทธา...ให้เกิดขึ้นกับชุมชน...อย่างถาวร !


" ศรัทธา "  คือการ " Open house"  อย่างแท้จริง  การที่จะจัดกิจกรรมเพียงวันเดียว

แล้วจะโน้มน้าวให้ผู้ปกครองเชื่อถือศรัทธาจนนำพาบุตรหลานมาเข้าเรียนนั้น...

คงเป็นไปได้ยากยิ่ง  การตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งนั้น

ผู้ปกครองคงต้องคำนึงถึง...สิ่งที่โรงเรียนจะให้กับบุตรหลานของเขา

ได้อย่างแท้จริง ..."ชื่อเสียงของโรงเรียน" จะต้องสร้างอย่างต่อเนื่อง

มิใช่สร้างเพียงชั่ววัน...! ตัวตนที่แท้จริงของเราต่างหากที่จะทำให้

ผู้ปกครองตัดสินใจที่จะส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนหรือไม่

...มิใช่...ภาพ...ที่สร้างขึ้นนั้น

" Open house to open mind."  ต้องรู้เขารู้เรา นั่นคือ เปิดใจมองดู

จุดเด่น จุดด้อยของตนเองให้ชัดเจน  รับฟังข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง

และทุก ๆ คน มาวางแผนการทำงานของโรงเรียน อย่างมีจุดหมาย

ที่เป็นรูปธรรม และสามารถทำให้เป็นจริงได้ในบริบทของเราเอง

ใช้ " ศรัทธา" เป็นสะพานเชื่อมโยงชุมชนกับโรงเรียนให้ได้

เปิดใจต้อนรับทุก ๆ คนอย่างจริงใจเสมือนญาติตลอดเวลา

...นั่นแหละจึงจะเป็นการ  " Open house " อย่างแท้จริง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ในมุมมองความเห็น (3)

มาให้กำลังใจ

เขียนเมื่อ 

คิดถึงโรงเรียนค่ะ

เขียนเมื่อ 

สู้ ๆ คร้า