คีตปัญญา " ตายก่อนตาย "

อ.นุ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ตายก่อนตาย มีความหมาย ชวนให้คิด
คือชีวิต ธรรมดา สามัญชน
พุทธธรรม สอนให้ รู้เท่าทันตน
ล่วงหลุดพ้น บรรดาโศการมย์
เรา ว่าย วน ในทะเล แห่งความทุกข์
กายคือคุก ขังใจ ให้ใหลหลง
เราติดยึด อนิจจา ว่ามั่นคง
เดินในวง มวลมายา น่าสงสาร

นกอยู่ฟ้า ตาใส ไม่เห็นฟ้า
ปลาอยู่น้ำ ไม่เห็นน้ำ น่าขำไหม
คนอยู่โลก หลงโลก ทุกข์โศกใจ
ทุ่มเดินไป ไร้สติ มิเห็นธรรม

พุทธทาส คือพระแท้ ท่านพร่ำสอน
ดับโลกร้อน ด้วยพระธรรม ส่องนำหน
ถึงแก่นสาร แห่งชีวิต เรียนรู้ตน
เพื่อหลุดพ้น มนต์มืดมิด อวิชชา

เพลงตายก่อนตาย
คำร้อง/ทำนอง ...
ขับร้อง : อ.วสันต์ สิทธิเขตต์

"การแบ่งปันเพลงธรรมะ คือหน้าที่
การสร้างสรรค์ดนตรี คือการปฏิบัติธรรม"

กลุ่มเยาวชนคีตปัญญา (WisdomYouth)

http://gotoZEN.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คีตปัญญาความเห็น (0)