ข้าแต่พระบิดา ฟ. ฮีแลร์

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ข้าแต่พระบิดา (กาพย์ยานี ๑๑) 
ฟ. ฮีแลร์

@ ข้าแต่ พระบิดา ผู้ผ่านฟ้า ทิพาลัย
พระนาม ระบือไกล คนกราบไหว้ ทั่วหน้ากัน

@ ต่างคน ปรนนิบัติ ตามดำรัส พระทรงธรรม์
เหมือนอย่าง ชาวสวรรค์ สนองสรรพ (พะ)บัญชา

@ ข้าวปลา กระยาหาร ขอประทาน เลี้ยงชีวา
บาปกรรม ที่ทำมา กรุณา ให้อภัย 

@ ผู้ใด ได้ล่วงสิทธิ์ ลูกยกผิด ไม่ว่าใคร
ขอทรง เอื้ออวยชัย ให้พ้นภัย ผจญเทอญ

* อาจไม่ตรงต้นฉบับ
ด้วยจากความทรงจำครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)