ชีวิตที่พอเพียง 3093. KM 4.0 ภาคปฏิบัติ : 1. เป้าหมาย


 ผมลงบันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร () มาเป็นเวลากว่าหนึ่งปี    บัดนี้มีบริษัทยักษ์ใหญ่มาติดต่อให้ สคส. เป็นที่ปรึกษาดำเนินการ KM 4.0 เพื่อยกระดับองค์กรสู่ Learning Organization  หรือองค์กรที่มีความยั่งยืน    ทำให้เราได้ร่วมกับทีม KM ของบริษัท ดำเนินการประยุกต์ KM 4.0 ในสภาพจริงขององค์กรไทย ที่เป็นองค์กรธุรกิจเอกชน   

ไม่ว่าทำอะไร ต้องเริ่มต้นที่เป้าหมาย    เน้นเป้าหมายที่ทรงคุณค่า และมีพลังขับเคลื่อนฟันฝ่าอุปสรรคความยากลำบาก ที่จะต้องเผชิญตลอดระยะการเดินทางไกล คือ KM Journey นี้   

เราชวนทีม KM ของบริษัททำความเข้าใจเป้าหมายใหญ่ของบริษัท ที่ต้องการให้ KM ออกฤทธิ์ให้แก่บริษัท    โดยทีม KM ตีความเอง  และจับคำพูดของ ซีอีโอ ในที่และวาระต่างๆ ว่าท่านต้องการให้เกิดผลลัพธ์อะไร    เพื่อให้เป้าหมายในทุกระดับมีความคล้องจอง (alignment) กัน    

ผมชี้ให้เห็นว่า ในที่สุดแล้วจะเอาเป้าหมายภาพใหญ่ที่ค่อนข้างเป็นนามธรรม    เอามาตีความเขียนเป็นกรอบการทำงาน (framework) ในลักษณะ rubrics เพื่อบรรลุผลลัพธ์ดังกล่าว    ซึ่งถือว่าเป็นเป้าผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมวัดได้   

เป้าหมายของ KM จึงมีทั้งเป้านามธรรม  และเป้ารูปธรรมที่ใช้เป็นเครื่องวัดได้    โดยที่ถือว่าเป็น dynamic goal คือปรับเปลี่ยนได้    หลังจากดำเนินการ และเรียนรู้ไประยะหนึ่ง ก็ชวนกันทบทวนเป้าหมาย    และปรับเป้าหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  

เป้าหมายยังมี เป้าหมายรายทาง (milestones)  และเป้าหมายปลายทาง (goal)    ซึ่งเป้าหมายรายทางที่สำคัญคือผลลัพธ์เล็กๆ ที่เป็นรูปธรรม ที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ใหญ่ หรือเป้าหมายปลายทางในที่สุด    คนที่จะจับคุณค่าของผลลัพธ์เล็กๆ ที่เกิดขึ้น    และบอกได้ว่ากิจกรรมที่ก่อผลลัพธ์เล็กๆ นั้น จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้  คือผู้บริหาร    ดังนั้นบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหาร ในกระบวนการ KM 4.0 คือ การจดจ้องคอยตรวจจับผลลัพธ์เล็กๆ ที่ทรงคุณค่า    (ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติดำเนินการและก่อผล)    นำมาโจษจัน หรือกล่าวชื่นชม  พร้อมกับลูกยุให้ทำต่อเนื่อง และปรับปรุงให้ได้ผลงานที่ผู้บริหารเห็นว่ามีคุณค่ายิ่งกว่า และสามารถบรรลุผลได้    ผมเรียกบทบาทนี้ของผู้บริหารว่า “บทบาทจัดการความรู้ที่อยู่รอบๆ เรื่องราวของความสำเร็จ”    ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในภาพใหญ่ต่อไป

วิจารณ์ พานิช

๘ ม..ค. ๖๑


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

644098

เขียน

22 Jan 2018 @ 08:20
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก