ฝึกประสบการณ์อาชีพวันที่32

นัดประชุมกลุ่มเพื่อดูความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)