ฝึกประสบการณ์อาชีพวันที่30

ณ กลุ่มพัฒนาอาชีพ "ผ้ามอญทอมือ"

 วันนี้ป้าสมาชิกที่ศูนย์ให้ดูผ้ามอญทอมือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)