การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 71 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

                 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ลงพื้นที่บ้านโคกเศรษฐี หมู่ 6 ทำโครงการการจัดการขยะมูลฝอย การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร ใบไม้ เศษต่างๆที่ย่อยสลายได้ การกรอกน้ำหมักชีวภาพใส่ขวดที่เหลือใช้จากขยะมาใส่น้ำชีวภาพได้อีกด้วยเป็นการลดต้นทุนและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเห็นคุณค่าจากขยะและสุดท้ายน้ำหมักที่กรอกก็เอาไปแจกชาวบ้านเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างและชาวบ้านก็นำไปทำตามกันอีกด้วย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)