ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 10 พฤศจิกายน2560

วันนี้มานิเทศน์ที่ มหาวิทยาลัยเพื่อเสนอโครงการ และแนะนำการทำโครงการที่ถูกต้อง จากอาจารย์นิเทศน์ ซึ่งเป็นการนิเทศน์ครั้งที่2 ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)