การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 30 ตุลาคม 2560


ทำสวนหน้าศูนย์การเรียนรู้

ทำสวนหน้าศูนย์การเรียนรู้

สวนเสร็จแล้วคับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณทลทหารบกที่ 16ความเห็น (0)