การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่ 5 ตุลาคม 2560

ครูพี่เลี้ยงได้สาธิตวิธีการปลูกแครอท 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ก่อนฝึกงาน วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560ความเห็น (0)