หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 5 กันยายน 2560
พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยประสบการณ์วิชาชีพหน่วยที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้เดินทางจากที่พัก เวลา 07.00น. ภึงศูนย์ฝึกเวลา 08.00 น. เวลาประมาณ 09.00 น. อ.ปิยะนาค อิ่มดี ได้มานิเทศครั้งที่ 1 พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยที่ 6 ศูนย์ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้พูดคุยและตรวจสอบงานและให้คำแนะนำการทำงานในแต่ละรายละเอียดว่าต้องทำอย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)