วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

พวกเรานักศึกษาฝึกงานจากหมาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาการพัฒนาชุม หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้ออกเดินทางจากที่พักเวลา 08.00 - 08.30น.ถึงหน่วยฝึก วันนี้พวกเราได้พูดคุยกับหัวหน้าหน่วยฝึก คุณ ปิยะ ภู่แบ่ง ถึงเรื่องที่ฝึกงานและได้ขอบคุณที่อยู่แลเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่มาฝึกงานเป็นเวลา3เดือนกว่า ๆ อีกทั้งพวกเรายังมอบกระเฉ้าเป็นของขอบคุณเล็กๆได้แก่หัวหน้าหน่วยฝึก คุณ ปิยะ ภู่แบ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)