วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

พวกเรานักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาการพัฒนาชุม หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก เดินทางออกจากที่พักเวลา 08.00 - 08.30น. ถึงหน่วยฝึก วันนี้พวกเราได้รับมอบหมายให้ต้อนรับคณะครูและนักศึกษามหาวิทยาลัยมอเอเชีย ที่มาศึกษาดูได้งาน ได้มีการสาธิตการทำเทียนอบขนม การทำแป้งพวง และอีกทั้งดูวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของทางศูนย์ปิยะชนก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)