หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
พวกเรานักศึกษาฝึกงานจากมหาลัยราขภัฏนครปฐม สาขาการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้ออกเดินทางจากที่พัก 08.00 - 08.30น.ถึงหน่วยฝึก วันนี้พวกเราได้ทำการต้อนรับคณะกรมการจัดหางาน ที่เข้ามาดูวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)