หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
พวกเรานักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้เดินทางออกจากที่พักเวลา 08.00 - 08.30น.ถึงหน่วยฝึก วันนี้พวกเราได้ คุณยาย หรือ แม่ของคุณปิยะ ภู่แบ่ง หัวหน้าหน่วยฝึกนั่นเอง ได้ทำการสอนพวกเราในการทำกล้วยทอด ว่ามีขั้นตอนการทำอย่างไร ต้องใช้วัสดุ / อุปกรณ์อะไรบ้าง อีกทั้งยังสามารถไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)