การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่18 ตุลาคม 2560

ศึกษาการทำกระถางต้นไม้จากผ้าที่เหลือใช้

ช่วยครูพี่เลี้ยงกรอกน้ำยาอเนกประสงค์ใส่ขวด


<p></p>
<p></p>
<p></p><p></p><p>
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)