หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

วันที่ 6 ตุลาคม 2560
พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้ออกเดินทางจากที่พัก 08.00 - 08.30 น. ถึงที่พัก วันนี้พวกเราได้พาเยาวชนคณะที่มาศึกษาดูงานมารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติหน่วยฝึกและการทอผ้าไทยทรงดำและวัฒนธรรมเกี่ยวกับไทยทรงดำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาไม่ได้สืบหายไปจากหมู่บ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)