ประวัติส่วนตัว

ภูมินทร์ วรปัญญา (หนึ่ง

Pumin Vorapanya

เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2514

= การศึกษา =

* สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

* สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี

= การทำงาน =

* เลขานุการสมาชิกผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี [[(นายนิยม วรปัญญา)]] 

* ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี [[(นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์)]]

* เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการ ตรวจรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร [[(นายสุรชาติ ชำนาญศิลป์)]]

* คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม [[(นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์)]] 

* คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย [[(นายอารี ไกรนรา)]] 

* ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาลุ่มแม่น้ำป่าสักแก้ปัญหาภัยแล้งน้ำท่วม และเพาะสัตว์น้ำสภาผู้แทนราษฎร [[(นายนิยม วรปัญญา)]] 

* ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร [[(ว่าที่ร้อยตรีพงศ์พันธ์ สุนทรชัย)]] 

* นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร[[(นายสรวงศ์ เทียนทอง)]]

 * ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร [[(ดร.อภิชาติ การิกาญจน์)]]

* ที่ปรึกษาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสระบุรี [[(ร้อยตรีปรพล อดิเรกสาร)]] 

* ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร [[(นายสรวงศ์ เทียนทอง)]] 

* ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการศึกษาปัญหาและมาตรการแก้ไขผลกระทบภัยแล้ง [[(นายนิยม เวชกามา)]] 

* ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ [[(นายสฤษฏ์ อึ้งอภินันท์)]]

* ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [[(นายอดิศร เพียงเกษ)]]

* ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม [[(นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์)]]

* กรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย [[(นายฐานิสร์ เทียนทอง)]]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายภูมินทร์ วรปัญญา

คำสำคัญ (Tags)#หนึ่ง#ภูมินทร์#ภูมินทร์ วรปัญญา#วรปัญญา

หมายเลขบันทึก: 641310, เขียน: 14 Nov 2017 @ 21:23 (), แก้ไข: 14 Nov 2017 @ 21:59 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)