STFs: SPACE Analysis


SPACE Analysis ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินอุตสาหกรรมเพื่อหากลยุทธ์ที่ตอบสนองได้อย่างเหมาะสม

SPACE Analysis ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินอุตสาหกรรมเพื่อหากลยุทธ์ที่ตอบสนองได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความน่าสนใจของอุตสาหกรรม (Industry Attractiveness) ความมั่นคงของสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมนั้น (Environmental Stability) และปัจจัยภายใน ได้แก่ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ความแข็งแรงทางการเงิน (Financial Strength) สิ่งที่ได้จากการมองทั้ง 4 ด้านนี้ จะพบว่า อุตสาหกรรมนั้นมีสภาวะที่เหมาะต่อการดำเนินกลยุทธ์แบบ Aggressive Competitive Conservative หรือ Defensive

ขั้นตอน: ประเมินอุตสาหกรรมในแต่ละด้านตามลำดับ > ประเมินอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม หากต้องการเปรียบเทียบระหว่างอุตสาหกรรม > ตัดสินผลการประเมินจากพื้นที่จุดตัดจากคะแนนในแต่ละด้าน ควอทแดร้นท์ที่คลอบคลุมพื้นที่มากที่สุดคือสภาวะของอุตสาหกรรมในขณะนั้น

อ้างอิง: thanakrit.net

หมายเลขบันทึก: 641274เขียนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2017 09:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2017 09:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี