การฝึกประสบการวิชาชีพ(10พฤศจิกายน2560)

วันศุกร์ที่ 10 พฤจิกายน 2560

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีอาจารย์ประสงค์  ลีลา อาจารย์พี่เลี้ยงประจำหน่วยฝึกที่ 10 ได้พา พวกเรานักศึกษาฝึกงาน ไปร่วมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)