การฝึกประสบการวิชาชีพ(8พฤศจิกายน2560)


                         วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 วันนี้ ดิฉันได้ เตรียมงานนำเสนอโครงการ ในช่วงเช้า ช่วงบ่ายอาจารย์ภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ได้บอกให้พวกเราไปช่วยปลูกต้มไม้ หน้าหอพัก พริบพรี 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)