ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 62

กลุ่มนักศึกษา

ได้นำต้นดาวเรืองไปปลูกเพิ่มและปลูกซ่อมแทนต้นที่ตาย ตัดหญ้า ตัดต้นไม้ที่ลกบริเวณหน้าป้ายศูนย์การเรียนรู้ตรงสามแยกและตรงทางเข้าศูนย์การเรียนรู้ จากนั้นได้ช่วยป้าทิพย์ตรวจความเรียบร้อยและปั๊มคำว่าอนุมัติลงบนสัญญาเงินกู้กองทุนหมู่บ้านที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว


                                      

                                      นักศึกษากำลังช่วยกันปลูกต้นดาวเรืองหน้าศูนย์นะค่ะ                                                       กำลังช่วยป้าทิพย์ทำเอกสารนะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)