ฝึกงานวิชาชีพครั้งที่ 67 หน่วยฝึกที่ 13

วันที่ 8 พฤศจิกายน 60 วันนี้ได้ค้นหารายชื่อผู้สูงอายุที่เสียชีวิตแล้วเพื่อยกเลิกสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

                                                                       แฟ้มราชื่อผู้สูงอายุ

                                                         รายชื่อปี 2559


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนโพรงมะเดื่อความเห็น (0)